Termeni și condiții

Proprietarul site-ului www.smartsoftpower.ro este societatea comercială SMART SOFT POWER SRL, cu sediul social în București, Sector 4, B-dul Unirii, Nr. 15, Bl. 3, Sc. 2, Et. 6, Ap. 46, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BUCUREȘTI sub nr. J40/10304/2011, având CUI 29031374 și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală.

DEFINIȚII

Termenii “site”, “acest site” și “site-ul” folosiți în acest document se referă la site-ul www.smartsoftpower.ro.

Utilizator – orice persoană care accesează site-ul www.smartsoftpower.ro, indiferent de motiv; persoană fizică care are sau obține acces la conținutprin mijloacele de comunicare puse la dispoziție de către SMART SOFT POWER S.R.L.

Conținut – toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic, precum și conținutul oricărui e-mail trimis utilizatorilor de către SMART SOFT POWER S.R.L. prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

ACCEPTAREA “TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Înainte de a viziona acest siteva rugăm  citiți cu atenție precizările următoare. Ele stabilesc termenii și condițiile utilizării de către dumneavoastră a tuturor materialelor care alcătuiesc prezentul site. Accesarea site-ului presupune acceptarea explicită sau implicită a tuturor Termenilor și Condițiilor publicate, acestea având valoare contractuală deplină.

SMART SOFT POWER S.R.L. își rezervă dreptul de a modifică în orice moment conținutul prezentului siteÎn această situație, SMART SOFT POWER S.R.L. va înștiința utilizatorii prin afișarea schimbărilor pe o pagină ce va apărea în momentul accesării site-ului. Folosirea în continuare a site-ului de către utilizator constituie un răspuns afirmativ de acceptare a modificărilor aduse Termenilor și Condițiilor.

CONȚINUTUL SITE-ULUI

Conținutul, astfel cum este definit, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe sitesunt proprietatea exclusivă Societății SMART SOFT POWER S.R.L., acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, în mod direct sau indirect.

Utilizatorilor nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea în alt mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original.

Informațiile publicate pe site suntinformații de interes general despre www.smartsoftpower.ro, despre produsele/serviciile prezentate, opiniile utilizatorilor despre produse/servicii cât și alte informații considerate de SMART SOFT POWER S.R.L.  fiind de interes pentru utilizatori.

SMART SOFT POWER S.R.L. își rezervă dreptul  completeze și  modifice orice informație de pe acest site.

SMART SOFT POWER S.R.L. își rezervă dreptul de a corectă eventuale omisiuni sau erori în afișare care pot surveni în urmă unor greșeli de dactilografiere, lipsa de acuratețe sau erori ale produselor software, fără a anunță în prealabil. Implicit, SMART SOFT POWER S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori. Aceste erori nu obligă SMART SOFT POWER S.R.L. la nicio acțiune.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Cu excepția opiniilor postate de către utilizatori, conținutul site-ului www.smartsoftpower.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Societății SMART SOFT POWER S.R.L. și este aparat de legea pentru protecția drepturilor de autor. Așadar, folosirea în scopuri comerciale, fără acordul SMART SOFT POWER S.R.L., a oricăruia dintre elementele enumerate mai sus se sancționează conform legilor în vigoare.

LEGĂTURI

Site-ul www.smartsoftpower.ro poate găzdui legături (link-uricătre alte site-uri. Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.

SMART SOFT POWER S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste link-uri.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚIi

parte din conținutul site-ului poate pusă la dispoziția noastră de parteneri. Din acest motiv, SMART SOFT POWER S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile create de erorile, lipsa de acuratețe sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe site.

SMART SOFT POWER S.R.L. nu-și asumă responsabilitatea cu privire la conținutul comentariilor postate de utilizatori, în schimb își asumă dreptul de a șterge (îndepărta) orice conținut care încalcă Termenii și condițiile prezentului site sau care este în alt mod incompatibil cu scopul site-ului. Cu toate acestea, SMART SOFT POWER S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru monitorizarea permanentă a întregului conținut găzduit pe site.

SMART SOFT POWER S.R.L. nu este responsabilă pentru greșelile de tipărire sau afișare a caracteristicilor, imaginilor publicate pe site.

SMART SOFT POWER S.R.L. nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute  urmare a nerespectării de către utilizatori a “Termenilor și condițiilor”.

SMART SOFT POWER S.R.L. nu răspunde pentru prejudiciile create  urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri afișate pe site.

FRAUDĂ

Orice încercare de a accesa datele cu caracter personal ale altui utilizator, de a modifică conținutul site-ului www.smartsoftpower.ro sau de a afecta funcționarea serverului care găzduiește site-ul www.smartsoftpower.ro va fi considerată o tentativă de fraudare și va putea avea drept consecință angajarea răspunderii autorului sau autorilor acestor fapte.

LITIGII

Orice neînțelegeri născute din sau în legătură cu prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilăÎn caz contrar, diferendul ivit se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.