Dezvoltator Android Mid-Level

Descriere Job

Suntem in cautarea unui Dezvoltator Android Mid-Level! In aceasta calitate vei juca un rol crucial in conturarea viitorului aplicatiilor noastre Android.

Locatie:

Bucuresti (Opțiuni de lucru la distanta disponibile).

Responsabilitati:

 • Dezvoltare Android: Preia controlul asupra intregului proces de dezvoltare Android, de la concept pana la livrare, asigurand aplicații de inalta calitate, performante și prietenoase cu utilizatorul;
 • Arhitectura si Design: Colaboreaza cu echipele interfunctionale pentru a defini si implementa o arhitectura robusta si scalabila pentru aplicaiile Android, tinandu-te la curent cu cele mai recente tendinte si bune practici din industrie;
 • Revizuirea Codului și Mentoratul: Efectuează revizuiri amanuntite ale codului pentru a mentine calitatea codului si pentru a oferi feedback constructiv dezvoltatorilor mai juniori. Acționeaza ca mentor, ghidand și dezvoltand abilitatile membrilor echipei;
 • Solutionarea Problemelor: Identifica și rezolva probleme tehnice complexe, oferind solutii inovatoare și asigurand performanta optima a aplicatiei pe o gama variata de dispozitive;
 • Integrarea API-urilor: Colaboreaza strans cu dezvoltatorii backend pentru a integra API-uri RESTful si pentru a asigura o comunicare fara probleme intre aplicația Android și server;
 • Optimizarea Performantei: Monitorizeaza și optimizeaza continuu performanta aplicatiei, identificand și abordand bottleneck-urile pentru a oferi o experienta lina utilizatorilor;
 • Securitate și Conformitate: Implementeaza masuri de securitate solide, inclusiv criptare, practici de codare sigura și conformitate cu regulamentele de protecție a datelor;
 • Menținerea la Curent: Fii la curent cu cele mai recente avansuri in dezvoltarea Android, tehnologii si tendințe, si integreaza inovatiile relevante în aplicatiile noastre.

Calificări:

 • Diploma de licența sau master în Informatica, Inginerie Software sau o disciplina similara;
 • Experienta: Minim 3 de experienta profesionala in dezvoltarea Android, cu un istoric dovedit de livrare a aplicatiilor de succes și larg utilizate;
 • Abilități Avansate în: Kotlin, Java, Android SDK, Android Studio si instrumente conexe;
 • Arhitectură și Modele: Înțelegere solida a modelelor arhitecturale (de exemplu, MVVM, MVP, Arhitectura Curata) și experienta in proiectarea aplicatiilor Android scalabile și ușor de intretinut;
 • Testare: Abilitati in testarea unitara si cunostinte despre cadre de testare automate (de exemplu, JUnit, Espresso);
 • Controlul Versiunilor: Experienta cu sistemele de control al versiunilor (de exemplu, Git) si platformele de colaborare in cod (de exemplu, GitHub, GitLab, Bitbucket);
 • Comunicare Excelentă: Abilitati puternice de comunicare verbala si in scris, cu capacitatea de a colabora eficient într-un mediu de echipa remote sau la sediu.

Beneficii:

 • Salariu competitiv si bonusuri bazate pe performanta;
 • Orar de lucru flexibil si opțiuni de lucru la distanta;
 • Oportunitati continue de invatare și dezvoltare profesionala.

Job Description

We are looking for a Mid-Level Android Developer! Thus, you will play a crucial role in shaping the future of our Android applications.

Location:

Bucharest (Remote work options available).

Responsibilities:

 • Android Development: Take control of the entire Android development process, from concept to delivery, ensuring high-quality, high-performance, and user-friendly apps;
 • Architecture and Design: Collaborate with cross-functional teams to define and implement a robust and scalable architecture for Android applications, keeping abreast of the latest industry trends and best practices;
 • Code Review and Mentoring: Perform thorough code reviews to maintain code quality and provide constructive feedback to junior developers. Act as a mentor, guiding and developing the skills of team members;
 • Problem Solving: Identifies and resolves complex technical issues, providing innovative solutions and ensuring optimal application performance on a wide range of devices;
 • API Integration: Work closely with backend developers to integrate RESTful APIs and ensure seamless communication between Android app and server;
 • Performance Optimization: Continuously monitor and optimize application performance, identifying and addressing bottlenecks to provide a smooth user experience;
 • Security and Compliance: Implement robust security measures, including encryption, secure coding practices and compliance with data protection regulations;
 • Keeping Up-to-date: Stay up-to-date with the latest advances in Android development, technologies and trends, and integrate relevant innovations into our apps.

 

Qualifications:

 • Bachelor’s or Master’s degree in Computer Science, Software Engineering or a similar discipline;
 • Experience: Minimum of 3 professional experience in Android development with a proven track record of delivering successful and widely used applications;
 • Advanced Skills in: Kotlin, Java, Android SDK, Android Studio and related tools;
 • Architecture and Patterns: Solid understanding of architectural patterns (eg MVVM, MVP, Clean Architecture) and experience designing scalable and maintainable Android applications;
 • Testing: Unit testing skills and knowledge of automated testing frameworks (eg JUnit, Espresso);
 • Version Control: Experience with version control systems (eg Git) and code collaboration platforms (eg GitHub, GitLab, Bitbucket);
 • Excellent Communication: Strong verbal and written communication skills with the ability to collaborate effectively in a remote or on-site team environment.

Benefits:

 • Competitive salary and performance based bonuses;
 • Flexible working hours and telecommuting options;
 • Continuous learning and professional development opportunities.

Aplică aici:  Încarcă aici CV-ul în format electronic:


  Accesează secțiunea de termeni și condiții pentru a te informa despre societatea noastră. De asemenea, te îndrumăm să te informezi și despre prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul politicii de confidențialitate.

  ssp@smartsoftpower.ro

  0756 074 112
  Bld. Unirii 15, Sector 4, Bucuresti

  © 2022 Smart Soft Power – All rights reserved.